Category Archives: Các loại đơn

Tổng hợp 10 bài viết về hợp đồng thuê nhà đầy đủ nhất

Biểu mẫu “Hợp đồng thuê nhà ở” phụ lục số 9

Hợp đồng thuê nhà dân sự là một phương thức cơ bản để các chủ thể thực hiện việc lưu thông và trao đổi hàng hóa, dịch vụ. Trong đó, không thể không kể đến hợp đồng thuê nhà ở. Nhà ở luôn gắn liền với cuộc sống con người, là nhu cầu không thể […]

Tổng hợp những mẫu đơn xin vào Đảng hay nhất

Giáo án đơn xin vào Đảng

Đơn xin vào Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Để có thể đứng trong hàng ngũ Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người xin kết nạp Đảng phải trải qua quãng thời gian phấn đấu, rèn giũa bản thân. Sau khi học xong lớp cảm tình Đảng, đủ các điều kiện để […]