Category Archives: Nhân sự

10 tài liệu tham khảo về quản lý nguồn nhân lực bạn nên đọc

Bàn về 1 số nội dung quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Quản lý nguồn nhân lực là một công việc đặc thù, và luôn phải có trong các tổ chức công cũng như tổ chức tư. Nhờ có quản lý nguồn nhân lực thì việc điều hành các hoạt động trong tổ chức đó mới diễn ra được thuận lợi cũng như khai thác hết được […]

10+ Báo cáo thực tập quản trị văn phòng không thể bỏ qua

Báo cáo thực tập quản trị văn phòng là một bài báo cáo có ý nghĩa quan trọng đối với sinh viên ngành quản trị văn phòng. Bài báo cáo sẽ đánh giá được những kiến thức tích lũy của sinh viên sau quá trình học tập và sự vận dụng vào thực tế tại […]

Mẫu báo cáo thực tập đào tạo và phát triển hay nhất

Báo cáo thực tập đào tạo và phát triển là chủ đề được nhiều sinh viên chuyên ngành nhân sự tìm hiểu. Việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là vấn đề đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý tại các doanh nghiệp hiện nay. Hiểu được điều đó, nhiều […]

15+ mẫu báo cáo thực tập quản lý nhân sự không thể bỏ qua

Báo cáo thực tập quản lý nhân sự mới nhất 2020

Báo cáo thực tập quản lý nhân sự là bài báo cáo đánh giá hiệu quả nhất kết quả tham gia thực tập của sinh viên chuyên ngành quản lý nhân sự. Quản lý nhân sự là một trong những hoạt động quan trọng của doanh nghiệp. Bộ máy tổ chức của doanh nghiệp có […]

Top 10 mẫu báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự hữu ích

Tuyển dụng là một quá trình từ tuyển mộ, nghiên cứu và tuyển chọn nhân viên cho một vị trí hoặc một công việc trong một tổ chức.

Tuyển dụng nhân sự là công việc như thế nào? Quá trình tuyển dụng nhân sự được diễn ra theo các bước nào? Vai trò của tuyển dụng nhân sự đối với doanh nghiệp là gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc để có thể viết được một Báo […]