10 đề tài bảo vệ luận án tiến sĩ với nhiều chuyên ngành khác nhau

Thiết kế hệ thống thông tin kế toán trong các bệnh viện công

Các đề tài bảo vệ luận án tiến sĩ mà nghiên cứu sinh thực hiện cần phải khai thác sâu rộng, chính xác và đa dạng. Bài bảo vệ luận án tiến sĩ này có ý nghĩa rất quan trọng và đánh giá năng lực tốt bởi vậy cần có sự chỉn chu và nghiêm túc trong quá trình thực hiện. 

Dưới đây là những kinh nghiệm cũng như những mẫu đề tài bảo vệ luận án tiến sĩ với nhiều ngành nghề khác nhau bạn có thể tham khảo, từ đó dễ dàng hoàn thiện luận án của mình. 

I. 10 Mẫu luận án tiến sĩ với nhiều chuyên ngành khác nhau 

1. Bảo vệ luận án tiến sĩ đề tài: Phân tích chuỗi giá trị thủy sản của Nghệ An

Thủy hải sản là một trong những ngành quan trọng nhất ở nước ta, với kim ngạch xuất khẩu lớn, là đầu mối cung cấp sản phẩm cho nhiều nước trên thế giới. Nhưng các sản phẩm của việt nam lại không được xuất khẩu dưới nhãn mác của Việt Nam. Trong đó, Nghệ An là 1 trong những tỉnh thành có đầu ra sản phẩm ưu thế nhưng lại không được phát triển mạnh.

Đề tài nghiên cứu, phân tích giá trị của chuỗi thủy sản ở Nghệ An tập trung đào sâu các ưu điểm, nhược điểm và đưa ra được các phương pháp pháp triển hệ thống sản xuất và nuôi trồng thủy hải sản.

Tham khảo bài luận án bảo vệ tiến sĩ đề tài này được phân chia theo bố cục:

 • Mở đầu bài luận, đưa ra tính thiết yếu, mục tiêu nghiên cứu và các vấn đề cần giải quyết
 • Tổng quan bài nghiên cứu gồm các cơ sở lý luận, chuỗi giá trị và các lý thuyết liên quan
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Phân tích chuỗi giá trị thực tế
 • Đưa ra các quan điểm, đánh giá, định hướng và và giải pháp phát triển
 • Kết luận và kiến nghị các giải pháp
Bảo vệ luận án tiến sĩ đề tài: Phân tích chuỗi giá trị thủy sản của Nghệ An
Bảo vệ luận án tiến sĩ đề tài: Phân tích chuỗi giá trị thủy sản của Nghệ An

Download tài liệu

2. Bảo vệ luận án tiến sĩ đề tài: Tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông

Trong giai đoạn phát triển của đất nước hiện nay, nhiệm vụ phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. Đối với lĩnh vực tư tưởng triết học, trong lịch sử Thiền phái trúc lâm đời trần, xuất hiện tư tưởng Trần Nhân Tông nổi bật – “Đệ nhất tổ thiền Trúc lâm Yên tử” có những nét đặc sắc, cốt cách riêng. Để phục vụ quá trình phát triển của hệ thống tư tưởng xã hội hiện nay, việc nghiên cứu tư tưởng Trần Nhân Tông đã có nhiều đóng góp tiêu biểu. Bài luận án tiến sĩ nghiên cứu về đề tài tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông được tóm gọn qua các phần

 • Giới thiệu cơ sở xã hội và tiền đề lý luận hình thành tư tưởng Trần Nhân Tông
 • Nội dung của tư tưởng Trần Nhân Tông
 • Đặc điểm và giá trị lịch sử của tư tưởng Trần Nhân Tông
 • Kết luận chung về tư tưởng

 

Luận án tiến sĩ: Tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông
Luận án tiến sĩ: Tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông

Download tài liệu

3. Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước đề tài: xã hội hóa y tế của Việt Nam: Lý luận – thực tiễn và giải pháp

Phát triển hệ thống y tế luôn là ưu tiên hành đầu của mọi Chính phủ. Đặc biệt thành quả của Y tế là điều kiện cho sự phát triển ở mọi mặt của đất nước. Tuy nhiên trong điều kiện phát triển kinh tế và giới hạn của nguồn lực, các khu vực y tế của nhà nước đang gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Sau nhiều năm triển khai việc xã hội hóa Y tế nhưng chưa đạt được nhiều thành tựu như mong đợi. Đề tài luận án tiến sĩ cấp nhà nước về chuyên đề xã hội hóa y tế được đưa ra và nghiên cứu, đã chỉ ra các vấn đề liên quan:

 • Tổng quan nghiên cứu về thuật ngữ xã hội hóa và xã hội hóa y tế
 • Đưa ra các vấn đề cơ bản nhất trong xã hội và trong y tế hiện nay
 • Các cơ sở khoa học cho việc lựa chọn các phương thức xã hội hóa y tế
 • Dẫn chứng kinh nghiệm trên trường quốc tế
 • Đưa ra thực trạng hiện tại của y tế nước nhà
 • Đề xuất giải pháp để hoàn thiện chính sách xã hội hóa y tế
 • Kết luận và tổng quan đề tài nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu: Xã hội hóa y tế của Việt Nam
Đề tài nghiên cứu: Xã hội hóa y tế của Việt Nam

Download tài liệu

4. Bảo vệ luận án tiến sĩ đề tài: luận án tiến sĩ kiểm toán xác định giá doanh nghiệp ở việt nam

Trong nền kinh tế thị trường, các hoạt động kinh tế của những doanh nghiệp diễn ra thường xuyên và có nhiều vấn đề phức tạp xảy ra. Quá trình mua bán, trao đổi, chia tách, sáp nhập, giải thể đòi hỏi phải có các thông tin xác thực, đáng tin cậy về giá trị của doanh nghiệp. Từ đó giải quyết các mối quan hệ kinh tế giữa các nhà đầu tư.
Đề tài luận án tiến sĩ kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp được đề xuất và nghiên cứu. Phân thành các mục lớn:

 • Những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp
 • Thực trạng kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp
 • Một số giải pháp kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp
Đề tài luận án tiến sĩ kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam
Đề tài luận án tiến sĩ kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam

Download tài liệu

5. Bảo vệ luận án đề tài phân tích lợi nhuận và một số chính sách làm nâng cao lợi nhuận ở các doanh nghiệp dệt may

Để tồn tại được, các doanh nghiệp phải có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Trong thực tế, các doanh nghiệp dệt may có các công tác phân tích lợi nhuận nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu, nội dung và hệ thống chỉ tiêu.

Đề tài luận án phân tích lợi nhuận và một số chính sách làm nâng cao lợi nhuận của các doanh nghiệp dệt may đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện 1 số phân tích và nâng cao lợi nhuận. Đề tài đưa ra các mục chính:

 • Cơ sở lý luận về phân tích lợi nhuận và một số biện pháp nâng cao lợi nhuận
 • Thực trạng phân tích lợi nhuận và áp dụng các biện pháp nâng cao lợi nhuận
 • Hoàn thiện phân tích lợi nhuận và một số biện pháp nâng cao lợi nhuận trong các doanh nghiệp
Đề tài phân tích lợi nhuận và một số chính sách làm nâng cao lợi nhuận ở các doanh nghiệp dệt may
Đề tài phân tích lợi nhuận và một số chính sách làm nâng cao lợi nhuận ở các doanh nghiệp dệt may

Download tài liệu

6. Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước: phân tích chuỗi giá trị và tổ chức quan hệ liên kết 

Cho đến nay, đã có nhiều nghiên cứu về chuỗi giá trị của các doanh nghiệp dệt may, mỗi đề tài đều phân tích và khai thác các khía cạnh khác nhau. Về bản chất việc nghiên cứu về các giá trị và tổ chức quan hệ liên kết đều có tương hỗ chặt chẽ. Đề tài này phân tích thêm và làm rõ các khái niệm của chuỗi giá trị và cách xác định chuỗi giá trị trong ngành dệt may nước nhà.

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước: phân tích chuỗi giá trị và tổ chức quan hệ liên kết 
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước: phân tích chuỗi giá trị và tổ chức quan hệ liên kết

Download tài liệu

7. Bảo vệ luận án tiến sĩ đề tài: Tác động của toàn cầu hóa đối với nền kinh tế hiện nay

Để nghiên cứu về dòng đầu tư quốc tế tác động vào dòng FDI đối với Việt Nam, đề tài nghiên cứu tác động của toàn cầu hóa đối với nền kinh tế hiện nay đưa ra một số giải pháp nhằm gợi ý các hoạt động khai thác thuận lợi, giảm tối đa các tác động xấu trong việc toàn cầu hóa đối với dòng FDI. Bài luận án chỉ ra các ý chính:

 • Tác động của toàn cầu hóa đối với dòng FDI thế giới
 • Tác động của toàn cầu hóa đối với FDI Việt Nam
 • Xu hướng vận động của FDI toàn cầu – Một số giải pháp thu hút FDI đối với Việt Nam
Tác động của toàn cầu hóa đối với nền kinh tế hiện nay
Tác động của toàn cầu hóa đối với nền kinh tế hiện nay

Download tài liệu

8. Phân tích chuỗi giá trị và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển bền vững chuỗi giá trị 

Tên đề tài: Phân tích chuỗi giá trị và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển bền vững chuỗi giá trị nhãn tiêu da bò tỉnh Đồng Tháp. Đề tài phân tích rõ ràng những vấn đề liên quan, đưa ra hệ thống cơ sở lý luận để từ đó áp dụng đưa ra đề xuất phù hợp nhất. 

Phân tích chuỗi giá trị và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển bền vững chuỗi giá trị 
Phân tích chuỗi giá trị và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển bền vững chuỗi giá trị

Download tài liệu

9. Phân tích chuỗi cung ứng ngành hàng gạo 

Đây là một trong những đề tài bảo vệ luận án tiến sĩ thuộc ngành Quản trị kinh doanh. Tác giả phân tích chuỗi cung ứng ngành hào gạo từ cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long rất chi tiết, cụ thể với cách trình bày khoa học, dễ hiểu và đạt kết quả tốt.

Phân tích chuỗi cung ứng ngành hàng gạo 
Phân tích chuỗi cung ứng ngành hàng gạo

Download tài liệu

10. Thiết kế hệ thống thông tin kế toán trong các bệnh viện công 

Đề tài bảo vệ luận án tiến sĩ này nhằm xác định những yêu cầu mới, phân tích hệ thống hiện tại. Từ đó thiết kế một hệ thống thông tin kế toán với các chức năng đầy đủ hơn, hiện đại hơn, phục vụ cho việc sử dụng, quản lý chi phí dễ dàng hơn. 

Thiết kế hệ thống thông tin kế toán trong các bệnh viện công
Thiết kế hệ thống thông tin kế toán trong các bệnh viện công

Download tài liệu

100+ Bài bảo vệ luận án tiến sĩ hay

Đọc thêm:

Tham khảo 10 mẫu báo cáo thực tập quản lý môi trường hay nhất

10+ Báo cáo thực tập quản trị văn phòng không thể bỏ qua

II. Những lưu ý khi lựa chọn đề tài luận văn tiến sĩ 

Đối với luận văn tiến sĩ, đề tài đóng vai trò quan trọng bởi nó quyết định đến nội dung của toàn luận văn. Dưới đây là một số lưu ý bạn cần biết: 

 • Luôn phải đặt ra câu hỏi: đề tài có mới và sáng tạo không? Sẽ áp dụng phương pháp nghiên cứu nào cho đề tài này? Nội dung của đề tài nghiên cứu có khoa học không?
 • Cần phải xây dựng đề cương trước khi tiến hành làm luận văn tiến sĩ
 • Hãy chắc rằng ý tưởng nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu, giả thuyết và câu hỏi nghiên cứu phải giải quyết được những thiếu sót và hạn chế của các tài liệu khoa học hiện có và có tính thuyết phục cao.
 • Hãy lưu ý đến thời gian và phạm vi nghiên cứu để phù hợp cho một bài nghiên cứu thạc sĩ được hoàn thành từ 3 -4 năm. 

Đọc thêm:

Các mẫu báo cáo thực tập tại công ty dược hay nhất

10+ Báo cáo thực tập kế toán tiền lương MỚI NHẤT 2020

III. Cấu trúc của luận án tiến sĩ 

1. Cấu trúc của 1 bài bảo vệ luận án tiến sĩ 

Trang bìa: trường, đề tài, chuyên ngành, mã số, người hướng dẫn, ngày tháng năm, luận án tiến sĩ 

 • Mục lục
 • Mở đầu
 • Chương 1,2,3,4… 
 • Kết luận 

2. Nội dung 

 • Chương I. Tổng quan về các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước của vấn đề khoa học liên quan đề tài nghiên cứu.
 • Chương 2: Mục tiêu, đối tượng, nội dung và phạm vi nghiên cứu
 • Chương 3: Phương pháp nghiên cứu đề tài luận án: Sau khi đã nêu rõ những nội dung nghiên cứu ở chương II, chương này nghiên cứu sinh cần đưa ra hệ thống các phương pháp nghiên cứu cho những nội dung ấy.. Nghiên cứu sinh cũng phải chỉ ra được vì sao sử dụng phương pháp nghiên cứu đó thay vì các phương pháp khác.
 • Chương 4: Nơi nghiên cứu đề tài, dự kiến kế hoạch và kinh phí, trang thiết bị chủ yếu phục vụ nghiên cứu đề tài
 • Tài liệu tham khảo

Đọc thêm:

Tham khảo 10 mẫu báo cáo thực tập quản lý môi trường hay nhất

10+ Báo cáo thực tập quản trị văn phòng không thể bỏ qua

Hy vọng, những chia sẻ về kinh nghiệm và các đề tài bảo vệ luận án tiến sĩ trong bài viết trên đây chúng tôi tổng hợp đã giúp bạn hiểu rõ hơn. Từ đó các bạn có thể biết cách triển khai, hoàn thiện luận án của mình và đạt được kết quả tốt.