Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Cập nhật: 10/01/2015

Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Có thể bạn quan tâm

KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

  • 6
  • 915
  • 20
“ ... án khảo sát vẽ đồ thị hàm đa thức Số tiết: 2I. Mục tiêu: 1. Về kiến thức: Giúp học sinh biết các bước khảo sát các hàm đa thức thuộc hai dang nêu trong bài cách vẽ đồ thị của các hàm số ... ý:  Khi khảo sát hàm số bậc 3 ta xét thêm điểm uốn, khoảng lồi, lõm của đồ thị. Đồ thị hàm số bậc 3 luôn nhận điểm uốn làm tâm đối xứngPhần III: Khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị 4 2 ... mới:Phần I: Các bước khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị hàm đa thức Hướng dẩn học sinh vẽ đồ thị. Nghe, ghi nhận kiến thức vẽ đồ thị. Đồ thị Lõm Đ.U Lồi U(1;0) f(x)=-x^3+3x^2-4x+2Series”

Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Câu 1 khảo sát hàm số là câu hỏi mặc định có trong mỗi đề thi tuyển sinh môn toán, cùng xem lại các bước thật kỹ nhé.

Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.Hiện nay bộ quy định trong đề thi các dạng hàm số sử dụng trong câu vẽ đồ thị là: hàm số bậc 3, hàm số trùng phương, hàm số hữu tỉ (bậc nhất trên bậc nhất). Và các loại đồ thị của chúng tuy có phần khác nhau nhưng đều có chung một quy trình làm cụ thể.

B1. Tìm tập xác định (TXĐ) của hàm số

B2. Xét sự biến thiên của hàm số

a) Tìm giới hạn tại vô cực và giới hạn vô cực ( nếu có ) của hàm số
    Tìm các đường tiệm cận của đồ thị ( nếu có )
b) Lập bảng biến thiên của hàm số, bao gồm :
Tìm đạo hàm của hàm số, xét dấu đạo hàm, xét chiều biến thiên và tìm cực trị của hàm số ( nếu có ), điền các kết quả vào bảng


B3. Vẽ đồ thị của hàm số

Vẽ các đường tiệm cận của đồ thị ( nếu có ) Xác định một số điểm đặc biệt của đồ thị, chẳng hạn giao điểm của đồ thị với các trục tọa độ ( bỏ qua nếu việc tìm giao điểm phức tạp ) Nhận xét đồ thị : chỉ ra trục đối xứng, tâm đối xứng của đồ thị ( nếu có, không yêu cầu chứng minh )

Các dạng hàm số thường gặp trong đề thi

(1)  y = ax3 + bx2 + cx +d (a # 0).

(2)  y = ax4 + bx2 + c (a # 0).

Có thể bạn quan tâm

cac buoc khao sat va ve do thi ham so

  • 6
  • 119
  • 4
“ ... 2 Chương 1 : Ứng dụng đạo hàm KSVĐTHS- Ôn thi TNTHPT B6 : Vẽ đồ thị hàm số : vẽ 2 tiệm cận trước , sau đó vẽ đồ thị II.CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN KHẢO SÁT VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 1. Viết phương trình ... : 5 512m−< <4. Khảo sát vẽ đths (C ) khi m = 1Bài 14 : Cho hàm số ( )3 21xy Cx−=+ 1 .Khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị ( C ) của hàm số 2. Viết pttt của (C ) với ... Cho hàm số : ( )32y x m x m= − + +1.Tìm m để hàm số có cực trị tại điểm x = -1 2 .Khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị hàm số (C ) khi m = 1 3.Biện luận theo k số giao điểm của ( C) đt”

Có thể bạn quan tâm

các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

  • 9
  • 6
  • 0
“ ... 5. Các phép biến đổi đồ thị cơ bản Từ đồ thị y = F(x): (Đồ thị) Ta suy ra các đồ thị: y = )(xF; y = F(x); )(xFy =. 2. Các bài toán khảo sát hàm số. 2.1. Các bước khảo sát hàm số ... 3. Vẽ đồ thị nhận xét đồ thị vừa vẽ : Dựa vào bảng biến thiên các yếu tố xác định trên để vẽ đồ thị. - Khi vẽ đồ thị cần chú ý đến tính lồi, lõm của hàm số để vẽ cho đúng dạng của hàm số, ... toán này các bạn sẽ hoàn thành tốt yêu cầu đề ra nếu như: - Nắm vững thực hiện thành thục các bước của một bài toán khảo sát vẽ đồ thị hàm số: 1. Tìm Tập xác định của hàm số xét tính”