Tính đơn điệu của hàm số

Cập nhật: 10/01/2015

Tính đơn điệu của hàm số

Tính đơn điệu của hàm số, khảo sát sự biến thiên, tính đơn điệu của hàm số

Định nghĩa

Hàm số f xác định trên K. Với mọi x1, x2 thuộc K: x1 > x2 Nếu f(x1) > f(x2) thì f tăng trên K; nếu f(x1) < f(x2) thi f giảm trên K.

Chủ ỷ:

-    Hàm số tăng hoặc giảm trên K đươcj gọi chung là hàm số đơn điệu trên K.

-    K có thể là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa khoảng.

Điểu kiện cần đế hàm số đơn điệu

Cho hàm số f có đạo hàm trên khoảng K:

-    Nếu f tăng trên K thì f'(x)>0, với mọi  x thuộc K.

-    Nếu f giảm trên K. thì f'(x)< 0, với mọi  x thuộc K.

Điều kiện đủ để hàm số đơn điệu

Cho hàm sổ f có đạo hàm trên khoáng K:

-    Neu f'(x) >0.  với mọi  x thuộc K thì f tăng trên K.

-    Nếu f (x) <0. với mọi  x thuộc K thì f giảm trên K.

Chú ý: Nếu f'(x) ≥ 0. ¥ x € K (hoặc f’(x) ≤ 0, V x € K) và f’(x) = 0 chi tại một số hữii hạn điểm thuộc K thì hàm số f tăng (hoặc giảm) trên K

Có thể bạn quan tâm

Tính đơn điệu của hàm số

 • 12
 • 236
 • 5
“ ... 1x=. Đáp số: 3, 3b c= − =.Bài 12. Tính đạo hàm cấp n của hàm số 2sin 5y x=. Đáp số: ( )( )15.10 .sin 10 12nny x nπ− = + −  .Baøi 13. Tính đạo hàm cấp n của hàm số ( ... 3nnn nf x nx x+ + = − + + −  .Ví dụ 12. Tính đạo hàm cấp n của hàm số 2siny x=, từ đó suy ra đạo hàm cấp n của hàm số 2cosy x=. (Trích ĐTTS vào Trường Đại học Y Hà Nội, ... Các câu khác đều sai.Câu 491. Đạo hàm của hàm số y = sinx(1+cosx) làA. cosx + cos2xB. cosx - cos2xC. cosx + 1D. cosx + sin2x.Câu 492. Đạo hàm của hàm số 2 31( )y xx= − laø A.3 2”

Có thể bạn quan tâm

BT-TINH DON DIEU CUA HAM SO

 • 2
 • 138
 • 9
“ ... m x= − + + , hàm số luôn đồng biến. ds : 5,12 12k m k k Zπ ππ π+ ≤ ≤ + ∈g. 2 22 32x mx myx m− +=−, luôn đồng biến ds: m = 0.IV. TÌM GIÁ TRỊ CỦA THAM SỐ ĐỂ HÀM SỐ ĐỒNG BIẾN,NGHỊCH ... + 3(m – 2)x + 13, đồng biến trong nữa khoảng [ 2; + ∞ ) ds : m 23≥.V. DÙNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ CHỨNG MINH MỘT BẤT ĐẲNG THỨC8. chứng minh rằng : a. tanx > x + 33x , ∀x∈( ... > x - 36x, ∀x > 0 h. sinx + tanx > 2x , ∀x ∈ ( 0; 2π) VI. DÙNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH9. Giải phương trình sau : a/ 24 1 4 1 1x x− + − =b/ 1”

Có thể bạn quan tâm

Chuyên đề luyện thi vào Đại học - Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số

 • 2
 • 379
 • 17
“ ... DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨCGIẢI PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH - HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH ******** Cơ sở để giải quyết vấn đề này là dùng đạo hàm để xét tính đơn điệu ... đơn điệu của hàm số và dựa vào chiều biến thiên của hàm số để kết luận về nghiệm của phương trình , bất phương trình, hệ phương trình .CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN I. Định nghóa : Cho hàm số y = f(x) ... f(x2)II. Caùc tính chất : 1) Tính chất 1: Giả sử hàm số y = f(x) tăng (hoặc giảm) trên khoảng (a,b) ta có : f(u) = f(v) ⇔ u = v (với u, v ∈ (a,b) )2) Tính chất 2: Giả sử hàm số y = f(x)”

Có thể bạn quan tâm

Ôn thi TN-Tính đơn điệu của hàm số

 • 3
 • 95
 • 2
“ ... luyện:1/Định m để hàm số luôn luôn nghịch biến ?.2/Định m để hàm số luôn luôn đồng biến ?.3/ Định m để hàm số luôn luôn giảm 4/ Cho hàm số . Tìm m để5/ Định m để hàm số đồng biến trong khoảng ... để hàm số đồng biến trên R.b. Tìm m để hàm số nghịch biến trên một đoạn có độ dài bằng 4.c. Tìm m để hàm số đồng biến trên một đoạn có độ dài bằng 1.Bài tập 4:Với giá trị nào của m thì hàm số ... giải: * Tập xác định D = R* ; với * Để hàm số đồng biến trên D khi Bài tập 5:Cho hàm số . Tìm m để hàm số đồng biến trong khoảng Bài giải:. Để hàm số đồng biến trong khoảng PP1: , do đóPP2:”

Có thể bạn quan tâm

TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ (HAY)

 • 19
 • 221
 • 6
“ ... SơnCHUYÊN ĐỀ 1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ VÀ CÁC ỨNG DỤNGVẤN ĐỀ 1: XÉT CHIỀU BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐQuy tắc: 1. Tìm TXĐ của hàm số. 2. Tính đạo hàm f’(x). Tìm các điểm xi mà tại đó đạo hàm bằng 0 ... biến của hàm số. Bài 1. Xét chiều biến thiên các hàm số sau: 23 2 4 23x 2 x 2x + 3a)y 2x + 3x + 1 b) y = x 2x 3 c) y d) yx 1 x 1+ −= − + = =+ +Bài 2. Xét tính đơn điệu của các hàm số ... )x 0;∈ +∞VẤN ĐỀ 4:SỬ SỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ CHỨNG MINH PHƯƠNG TRÌNH CÓ NGHIỆM DUY NHẤTBài 1Cho hàm số ( )2f x 2x x 2= −.a) Chứng minh rằng hàm số đồng biến trên nửa khoảng”

Có thể bạn quan tâm

TIET 1: TINH DON DIEU CUA HAM SO

 • 6
 • 50
 • 1
“ ... vấn đề xét tính đơn điệu của hàm số trên 1 khoảng, đoạn, nöa khoảng bằng ứng dụng của đạo hàm. 3/ Bài mới. HĐTP1 : Giới thiệu điều kiện cần của tính đơn điệu. của giáo viên HĐ của học sinh ... cố(3p) : - Phát biểu định lí điều kiện đủ của tính đơn điệu? Nêu chú ý- Nêu các bước xét tính đơn điệu của hàm số trên khoảng I?- Phương pháp c/m hàm s đơn điệu trên khoảng ; nöa khoảng , đoạn- ... học : 1/ ổn định lớp : kiểm tra sĩ số 2/ Kiểm tra bài cũ(5p) Câu hỏi : Nêu các bước xác định tính đơn điệu của hàm số áp dụng xét tính đơn điệu của hàm số y = 34x3 -6x2 + 9x – 1 3/”

Có thể bạn quan tâm

Tinh don dieu cua ham so

 • 12
 • 33
 • 1
“ ... kiện cần để hàm số đơn điệu trên khoảng I: Giả sử hàm số f có đạo hàm trên khoảng I. a) Nếu hàm số f đồng biến trên khoảng I thì f’(x)≥0, với mọi x thuộc khoảng I. b) Nếu hàm số f nghịch ... Điều kiện đủ để hàm số đơn điệu trên khoảng I: Ví dụ 1: Chứng minh rằng hàm số: nghịch biến trên [0;3].Bài giải:Ta có, hàm số đã cho liên tục trên đoạn [0;3].Ngồi ra,Nên hàm số nghịch biến ... hàm số f không đổi trên khoảng I. ĐỊNH LY:ÙII/ Điều kiện đủ để hàm số đơn điệu trên khoảng I: ∞−∞+y1x-1y’ 0+ + Hàm số đồng biến trên từng nửa khoảng (-∞; -1] và [-1; +∞) Vậy, hàm số”