Bài tập 4 - Trang 68 - SGK Hình học 12

Cập nhật: 10/01/2015

Bài tập 4 - Trang 68 - SGK Hình học 12

Có thể bạn quan tâm

Một số biện pháp phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh thpt miền núi khi dạy học bài tập vật lý phần “quang hình học ” vật lý lớp 11 - nâng cao

 • 177
 • 407
 • 4
“ ... chọn hệ thống các bài tập vận dụng kiến thức phần quang hình học 77 2.5 .4. Phân tích và sử dụng hệ thống bài tập phần quang hình học 77 2.5.5 Hƣớng dẫn học sinh giải bài tập 84 KẾT LUẬN CHƢƠNG ... 1.3. Bài tập vật lý và thực trạng dạy học vật lý, bài tập vật lý ở trƣờng trung học phổ thông miền núi hiện nay. 1.3.1. Bài tập vật lý 1.3.1.1. Một số quan niệm về bài tập vật lý Bài tập ... tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 43 * Phân loại theo nội dung: Ngƣời ta chia bài tập theo các đề tài của tài liệu Vật lý. Ví dụ: Bài tập học, bài tập nhiệt học,

Tính tích vô hướng của hai vectơ.

4. Tính:

a)  với (3; 0; -6), (2; -4; 0).

b)  với (1; -5; 2), (4; 3; -5).

Hướng dẫn giải:

a)   = 3.2 + 0.(-4) +(-6).0 = 6.

b)   = 1.4 + (-5).3 + 2.(-5) = -21.

Có thể bạn quan tâm

Một số biện pháp phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh THPT miền núi khi dạy học bài tập vật lý phần “Quang hình học” lớp 11 nâng cao

 • 10
 • 279
 • 5
“ ... nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh ở THPT miền núi( luận văn thạc s - Năm 199 9- HSPTN), Đào Qu ang Th ành - Tích cực hoá hoạt động học tập vật lý của học sinh PTTH miền núi trên ... thạc s - Năm 20 0 4-< /b> ĐHSPTN), Đồng Thị Vân Thoa - Một số biện pháp tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh THP T miền núi khi giảng dạy bài tập vật lý (luận văn thạc s - Năm 200 1- ĐHSPTN). ... hoạt động nhận thức của học sinh THPT miền núi khi dạy học bài tập vật lý phần “Quang hình học lớp 11 nâng cao II. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Qú a trình dạy-h ọc bài tập v ật lý ở trƣờng TH PT”

Có thể bạn quan tâm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC, HỌC SINH THPT MIỀN NÚI KHI DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT LÝ PHẦN “QUANG HÌNH HỌC ” VẬT LÝ LỚP 11, NÂNG CAO

 • 177
 • 81
 • 0
“ ... chọn hệ thống các bài tập vận dụng kiến thức phần quang hình học 77 2.5 .4. Phân tích và sử dụng hệ thống bài tập phần quang hình học 77 2.5.5 Hƣớng dẫn học sinh giải bài tập 84 KẾT LUẬN CHƢƠNG ... tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 43 * Phân loại theo nội dung: Ngƣời ta chia bài tập theo các đề tài của tài liệu Vật lý. Ví dụ: Bài tập học, bài tập nhiệt học, ... cứu vấn đề trong bài tập: Bài tập định tính (bài tập câu hỏi hay bài tập lôgic) : Loại bài tập các điều kiện cho đều nhấn mạnh bản chất vật lý của hiện tƣợng. Khi giải chúng học sinh phải lập”

Có thể bạn quan tâm

Biện pháp phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh THPT miền núi khi day học bài tập vật lý phần Quang hình học

 • 177
 • 57
 • 0
“ ... dạy bài tập phần quang hình học hiện nay 76 2.5.3. Lựa chọn hệ thống các bài tập vận dụng kiến thức phần quang hình học 77 2.5 .4. Phân tích và sử dụng hệ thống bài tập phần quang hình học 77 ... 1.3. Bài tập vật lý và thực trạng dạy học vật lý, bài tập vật lý ở trƣờng trung học phổ thông miền núi hiện nay. 1.3.1. Bài tập vật lý 1.3.1.1. Một số quan niệm về bài tập vật lý Bài tập ... tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 42 1.3.1 .4. Vị trí của các bài tập vật lý trong dạy học vật lý * Vị trí: Giải bài tập vật lý là một phần của đa số các bài học”

Có thể bạn quan tâm

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ + HÌNH HỌC 11 NÂNG CAO

 • 5
 • 149
 • 9
“ ... trình (x - 1)2 +(y+2)2 =4. Phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số k = - 2 biến (C) thành đường tròn nào?a. (x+2)2 +(y +4) 2 =16 b. (x - 2)2 +(y - 4) 2 =16 c. (x - 4) 2 +(y - 2)2 =4 d.(x - 4) 2 ... d. 4x+2y - 5=0[<br>]Cho đường thẳng d có phương trình x+y - 2 =0.Phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số k = - 2 biến d thành đường thẳng nào?a. x+y +4= 0 b. 2x+2y - 4 =0 c. x+y - 4 =0 d. 4x+4y - 5=0[<br>]Cho ... đường tròn nào?a. (x - 1)2 +(y - 1)2 =4 b. (x - 2)2 +(y - 6)2 =4 c. (x - 2)2 +(y - 3)2 =4 d. x2 +y2 =4 [<br>]Cho đường thẳng d có phương trình x+y - 2 =0.Phép hợp thành”

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu Giáo án bài tập và thực hành 5 - Tin học 12 docx

 • 2
 • 766
 • 2
“ ... bảng - Về thái độ: Hình thành ý thức tự giác, thao tác nhanh nhẹn, chính xác.2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: - Giáo viên: Giáo án, kiến thức, kĩ năng thuyết trình, giảng giải - Học sinh: ... lời.3. Nội dung bài giảng:3.1. Nội dung3.1.1. Hoạt động 1 (45 phút)3.1.1.1. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Chuẩn bị của giáo viên Chuẩn bị của học sinh - Hướng dẫn học sinh tạo CSDL ... giảng 31/10/2008Tiết 21+22BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 51. Mục tiêu của bài giảng: - Về kiến thức: Hiểu khái niệm liên kết giữa các bảng và cách tạo CSDL gồm có nhiều bảng - Về kĩ năng: Rèn luyện kĩ”

Có thể bạn quan tâm

luận văn: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT MIỀN NÚI KHI DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT LÝ PHẦN “QUANG HÌNH HỌC ” VẬT LÝ LỚP 11 - NÂNG CAO docx

 • 177
 • 34
 • 0
“ ... 3. 14 3.10, 2 .12, 11 Tiết 77. Mắt 4. 1, 4. 2, 4. 3, 12 Tiết 78. Các tật của mắt và cách khắc phục 4. 4, 4. 6 4. 7, 4. 8 13 Tiết 79. Bài tập 4. 15, 4. 16 4. 17 14 Tiết 80. Kính lúp 4. 5, 4. 9 ... 4. 9 4. 10 15 Tiết 81. Kính hiển vi 4. 11 4. 12 16 Tiết 82. Kính thiên văn 4. 13 4. 14 17 Tiết 83. Bài tập về dụng cụ quang học 4. 18, 4. 20 4. 19, 4. 21 18 Tiết 84. Bài tập 3.13, 4, 22 ... để học sinh về nhà luyện tập. * Chủ đề về mắt và các dụng cụ quang học: Gồm 23 bài tập (trong đó có 14 bài cơ bản, 9 bài tập phức hợp). Từ bài 4. 1 đến 4. 14 là các bài tập cơ bản, chủ yếu củng”

Có thể bạn quan tâm

dạy giải bài tập về véc tơ trong hình học lớp 10

 • 29
 • 2
 • 6
“ ... quả học tập của học sinh lớp 10 chọn trường PTDT nội trú năm học 201 0-2 011, 2011 - 2 012 và lớp 10 Hóa, Anh, Toán trong học lỳ I năm học 201 2-2 013.27 Dạy giải bài tập về VÉC TƠ trong hình học ... uuur.13APCBNM Dạy giải bài tập về VÉC TƠ trong hình học lớp 10 nhằm rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinhebooktoan.comChứng minh SQ ⊥ PR Bài 13: Bài 23-tr41-SBT-HH10-nâng caoCho hình vuông ABCD, ... vi nghiên cứu Bài tập hình học phẳng bằng phương pháp véc tơ trong chương I+II SGK hình học 10 theo chương trình cơ bản và nâng cao. 4 Dạy giải bài tập về VÉC TƠ trong hình học lớp 10 nhằm”

Có thể bạn quan tâm

Bài tập Quan hệ vuông góc hình học không gian

 • 5
 • 71
 • 14
“ ... Tng đài t vn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 2 - NKIODACBSM//()()HK BDHK SAC HK AIBD SAC    Bài 3: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thoi tâm O, SA = SC, ... PEN-C: Môn Toán (Thy Lê Bá Trn Phng) Hàm s Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 4 - 1. BC  AB (gi thit ABCD là hình ... hc Luyn thi Quc gia PEN-C: Môn Toán (Thy Lê Bá Trn Phng) Hàm s Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 3 - Gii: a. Vì H”

Xem nhiều gần đây