Bài tập 5 - Trang 68 - SGK Hình học 12

Cập nhật: 10/01/2015

Bài tập 5 - Trang 68 - SGK Hình học 12

Có thể bạn quan tâm

Một số biện pháp phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh thpt miền núi khi dạy học bài tập vật lý phần “quang hình học ” vật lý lớp 11 - nâng cao

 • 177
 • 422
 • 4
“ ... dạy bài tập phần quang hình học hiện nay 76 2 .5. 3. Lựa chọn hệ thống các bài tập vận dụng kiến thức phần quang hình học 77 2 .5. 4. Phân tích và sử dụng hệ thống bài tập phần quang hình học 77 ... 1.3. Bài tập vật lý và thực trạng dạy học vật lý, bài tập vật lý ở trƣờng trung học phổ thông miền núi hiện nay. 1.3.1. Bài tập vật lý 1.3.1.1. Một số quan niệm về bài tập vật lý Bài tập ... động học tập của HS 23 1.3. Bài tập vật lý và thực trạng dạy học vật lý, bài tập vật lý ở trƣờng trung học phổ thông miền núi hiện nay 39 1.3.1. Bài tập vật lý 39 1.3.2. Thực trạng dạy học”

Tìm tâm và bán kính của các mặt cầu.

5. Tìm tâm và bán kính của các mặt cầu có phương trình sau đây:

a) x2 + y2 + z2 – 8x - 2y + 1 = 0 ;

b) 3x2 + 3y2 + 3z2 – 6x + 8y + 15z – 3 = 0.

 

Hướng dẫn giải:

a) Ta có phương trình : x2 + y2 + z2 – 8x - 2y + 1 = 0 

                            ⇔  (x – 4)2 + (y – 1)2 + z2 = 42

Đây là mặt cầu tâm I(4; 1; 0) và có bán kính r = 4.

b) Ta có phương trình:

     3x2 + 3y2 + 3z2 – 6x + 8y + 15z – 3 = 0

⇔  x2 + y2 + z2 – 2x + y + 5z – 1 = 0

⇔ .

Đây là mặt cầu tâm  và có bán kính là R = 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

Một số biện pháp phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh THPT miền núi khi dạy học bài tập vật lý phần “Quang hình học” lớp 11 nâng cao

 • 10
 • 290
 • 5
“ ... nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh ở THPT miền núi( luận văn thạc s - Năm 199 9- HSPTN), Đào Qu ang Th ành - Tích cực hoá hoạt động học tập vật lý của học sinh PTTH miền núi trên ... hoạt động nhận thức của học sinh THPT miền núi khi dạy học bài tập vật lý phần “Quang hình học lớp 11 nâng cao II. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Qú a trình dạy-h ọc bài tập v ật lý ở trƣờng TH PT ... giải bài tập vật lý( luận văn thạc sĩ - Năm 199 7- HSPTN), Ngu yễn Th ị Nga - Lựa chọn phối hợp các giải pháp nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh THP T trong giờ giải bài tập vật”

Có thể bạn quan tâm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC, HỌC SINH THPT MIỀN NÚI KHI DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT LÝ PHẦN “QUANG HÌNH HỌC ” VẬT LÝ LỚP 11, NÂNG CAO

 • 177
 • 82
 • 0
“ ... dạy bài tập phần quang hình học hiện nay 76 2 .5. 3. Lựa chọn hệ thống các bài tập vận dụng kiến thức phần quang hình học 77 2 .5. 4. Phân tích và sử dụng hệ thống bài tập phần quang hình học 77 ... cứu vấn đề trong bài tập: Bài tập định tính (bài tập câu hỏi hay bài tập lôgic) : Loại bài tập các điều kiện cho đều nhấn mạnh bản chất vật lý của hiện tƣợng. Khi giải chúng học sinh phải lập ... tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 43 * Phân loại theo nội dung: Ngƣời ta chia bài tập theo các đề tài của tài liệu Vật lý. Ví dụ: Bài tập học, bài tập nhiệt học,

Có thể bạn quan tâm

Biện pháp phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh THPT miền núi khi day học bài tập vật lý phần Quang hình học

 • 177
 • 63
 • 0
“ ... 2 .5. 2. Thực trạng giải dạy bài tập phần quang hình học hiện nay 76 2 .5. 3. Lựa chọn hệ thống các bài tập vận dụng kiến thức phần quang hình học 77 2 .5. 4. Phân tích và sử dụng hệ thống bài tập ... 1.3. Bài tập vật lý và thực trạng dạy học vật lý, bài tập vật lý ở trƣờng trung học phổ thông miền núi hiện nay. 1.3.1. Bài tập vật lý 1.3.1.1. Một số quan niệm về bài tập vật lý Bài tập ... hoạt động học tập của học sinh miền núi trong giờ giải bài tập vật lý của phần hai – Quang hình học - Vật lý 11 nâng cao 73 2 .5. 1. Phân tích hệ thống kiến thức phần “ Quang hình học trong”

Có thể bạn quan tâm

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ + HÌNH HỌC 11 NÂNG CAO

 • 5
 • 149
 • 9
“ ... Lớp11A có 50 em, trong đó có 30 nam,20nữ xác suất để chọn ngẫu nhiên 2 học sinh nữ làA. 2 2 50 302 50 C CC - B. 2202 50 CCC. 2 2 50 302 50 A AA - D. 2202 50 AA[<br>] Từ 5 số ... :A. 120 B. 20 C. 30 D. 40[<br>] Cho một túi đựng 5 bi đỏ và 7 bi xanh .Xác suất để lấy 3viên bi ngẫu nhiên là màu đỏ là:A. 3 5 3 12 CCB. 3 12 3 5 CCC. 3 5 3 12 AAD. 3 12 3 5 AA[<br>] ... 3A 12 b. 3C 12 c. 3 3A .C 12 12 d. 3A9[<br>]Cho 6 chữ số :1,2,3,4 ,5, 6.Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau lấy từ 6 chữ số đã cho làa. 5 A6 b. 5 C6 c. 5 5A .C6”

Có thể bạn quan tâm

luận văn: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT MIỀN NÚI KHI DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT LÝ PHẦN “QUANG HÌNH HỌC ” VẬT LÝ LỚP 11 - NÂNG CAO docx

 • 177
 • 37
 • 0
“ ... triển tƣ duy cho học sinh. Bài tập 1.14, 1. 15, 1.16, 1.17 là bài tập rất thực tế, gần gũi với học sinh và khi giải bài tập này rèn luyện kỹ năng vẽ hình cho học sinh. Bài 1.19 là bài tập vận dụng ... * Chủ đề về lăng kính: Gồm 9 bài tập ( 5 bài cơ bản và 4 bài phức hợp) Các bài tập 2.1 đến 2 .5 là các bài tập cơ bản chủ yếu dùng để củng cố kiến thức mới . Bài tập 2.1 và 2.2 rèn kỹ năng vận ... toàn, các bài tập vận dụng các định luật chất khí, các bài tập điện học, quang học Các bài tập này đều có các bƣớc đặc trƣng riêng của nó. Ví dụ: Bài tập áp dụng định luật II Niutơn - Vẽ hình,

Có thể bạn quan tâm

dạy giải bài tập về véc tơ trong hình học lớp 10

 • 29
 • 2
 • 6
“ ... quả học tập của học sinh lớp 10 chọn trường PTDT nội trú năm học 201 0-2 011, 2011 - 2 012 và lớp 10 Hóa, Anh, Toán trong học lỳ I năm học 201 2-2 013.27 Dạy giải bài tập về VÉC TƠ trong hình học ... uuur.13APCBNM Dạy giải bài tập về VÉC TƠ trong hình học lớp 10 nhằm rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinhebooktoan.comChứng minh SQ ⊥ PR Bài 13: Bài 23-tr41-SBT-HH10-nâng caoCho hình vuông ABCD, ... vi nghiên cứu Bài tập hình học phẳng bằng phương pháp véc tơ trong chương I+II SGK hình học 10 theo chương trình cơ bản và nâng cao.4 Dạy giải bài tập về VÉC TƠ trong hình học lớp 10 nhằm”

Có thể bạn quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài tập Quan hệ vuông góc hình học không gian

 • 5
 • 71
 • 14
“ ... Vit Tng đài t vn: 1900 58 >-5 8 -1 2 - Trang | 2 - NKIODACBSM//()()HK BDHK SAC HK AIBD SAC    Bài 3: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thoi tâm O, SA = SC, ... thi Quc gia PEN-C: Môn Toán (Thy Lê Bá Trn Phng) Hàm s Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58 >-5 8 -1 2 - Trang | 5 - 17. Theo câu 5: SC  (AHK) ... PEN-C: Môn Toán (Thy Lê Bá Trn Phng) Hàm s Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58 >-5 8 -1 2 - Trang | 4 - 1. BC  AB (gi thit ABCD là hình”

Xem nhiều gần đây