Bài tập 10 - Trang 81 - SGK Hình học 12.

Cập nhật: 10/01/2015

Bài tập 10 - Trang 81 - SGK Hình học 12.

Có thể bạn quan tâm

Một số biện pháp phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh thpt miền núi khi dạy học bài tập vật lý phần “quang hình học ” vật lý lớp 11 - nâng cao

 • 177
 • 422
 • 4
“ ... 1.3. Bài tập vật lý và thực trạng dạy học vật lý, bài tập vật lý ở trƣờng trung học phổ thông miền núi hiện nay. 1.3.1. Bài tập vật lý 1.3.1.1. Một số quan niệm về bài tập vật lý Bài tập ... chọn hệ thống các bài tập vận dụng kiến thức phần quang hình học 77 2.5.4. Phân tích và sử dụng hệ thống bài tập phần quang hình học 77 2.5.5 Hƣớng dẫn học sinh giải bài tập 84 KẾT LUẬN CHƢƠNG ... tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 43 * Phân loại theo nội dung: Ngƣời ta chia bài tập theo các đề tài của tài liệu Vật lý. Ví dụ: Bài tập học, bài tập nhiệt học,

10. Giải các bài toán sau đây bằng phương pháp tọa độ.

10. Giải các bài toán sau đây bằng phương pháp tọa độ.

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh bằng 1.

a) Chứng minh rằng hai mặt phẳng (AB'D') và (BC'D) song song với nhau.

b) Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng nói trên.

Hướng dẫn giải.

Xét hệ trục tọa độ Oxyz trong không gian sao cho A(0 ; 0 ; 0), B(1 ; 0 ; 0), D(0 ; 1 ; 0),

A'(0 ; 0 ; 1). Khi đó B'(1 ; 0 ; 1), D'(0 ; 1 ; 1), C'(1 ; 1 ; 1).

a) Mặt phẳng (AB'D') qua điểm A và nhận vevtơ    làm vectơ pháp tuyến. Ta có  = (1 ; 0 ; 1),  = (0 ; 1 ; 1)  và  = (-1 ; -1 ; 1).

Phương trình mặt phẳng (AB'D') có dạng:

                                        x + y - z = 0.                                               (1)

Tương tự, mặt phẳng (BC'D) qua điểm B nhận vectơ  làm vectơ pháp tuyến.

Ta có  = (-1 ; 1 ; 0),  = (0 ; 1 ; 1) và  = (1 ; 1 ; -1).

Phương trình mặt phẳng (BC'D) có dạng:

                                      x + y - z - 1 = 0.                                           (2)

So sánh hai phương trình  (1) và (2), ta thấy hai mặt phẳng (AB'D') và (BC'D) song song với nhau.

Chú ý : Bài này có thể làm không cần phương pháp tọa độ như sau:

Xét hai mặt phẳng (AB'D') và (BC'D), ta có BD // B'D' vì BB'D'D là hình chữ nhật, AD' // BC' vì ABC'D' là hình chữ nhật.

Do đó mặt phẳng (AB'D') có hai đường thẳng cắt nhau B'D' và AD' lần lượt song song với hai đường thẳng cắt nhau BD và BC' của mặt phẳng (BC'D). Vì vậy (AB'D') // (BC'D) (hình 56).

b) Vì (AB'D') // (BC'D) nên khoảng cách từ A đến mặt phẳng (BC'D) chính là khoảng cách giữa hai mặt phẳng. Ta có:

             .

 

Có thể bạn quan tâm

Một số biện pháp phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh THPT miền núi khi dạy học bài tập vật lý phần “Quang hình học” lớp 11 nâng cao

 • 10
 • 290
 • 5
“ ... động nhận thức của học sinh lớp 10 THPT qua giải bài tập vật lý bằng phương pháp véc tơ( luận văn thạc s - Năm 200 2- ĐHSPTN), Vũ Chí Kỳ - Xây dựng tiến trình giải bài tập vật lý thí nghiệm ... nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh ở THPT miền núi( luận văn thạc s - Năm 199 9- HSPTN), Đào Qu ang Th ành - Tích cực hoá hoạt động học tập vật lý của học sinh PTTH miền núi trên ... hoạt động nhận thức của học sinh THPT miền núi khi dạy học bài tập vật lý phần “Quang hình học lớp 11 nâng cao II. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Qú a trình dạy-h ọc bài tập v ật lý ở trƣờng TH PT”

Có thể bạn quan tâm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC, HỌC SINH THPT MIỀN NÚI KHI DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT LÝ PHẦN “QUANG HÌNH HỌC ” VẬT LÝ LỚP 11, NÂNG CAO

 • 177
 • 82
 • 0
“ ... tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 43 * Phân loại theo nội dung: Ngƣời ta chia bài tập theo các đề tài của tài liệu Vật lý. Ví dụ: Bài tập học, bài tập nhiệt học, ... cứu vấn đề trong bài tập: Bài tập định tính (bài tập câu hỏi hay bài tập lôgic) : Loại bài tập các điều kiện cho đều nhấn mạnh bản chất vật lý của hiện tƣợng. Khi giải chúng học sinh phải lập ... chọn hệ thống các bài tập vận dụng kiến thức phần quang hình học 77 2.5.4. Phân tích và sử dụng hệ thống bài tập phần quang hình học 77 2.5.5 Hƣớng dẫn học sinh giải bài tập 84 KẾT LUẬN CHƢƠNG”

Có thể bạn quan tâm

Biện pháp phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh THPT miền núi khi day học bài tập vật lý phần Quang hình học

 • 177
 • 63
 • 0
“ ... 1.3. Bài tập vật lý và thực trạng dạy học vật lý, bài tập vật lý ở trƣờng trung học phổ thông miền núi hiện nay. 1.3.1. Bài tập vật lý 1.3.1.1. Một số quan niệm về bài tập vật lý Bài tập ... dạy bài tập phần quang hình học hiện nay 76 2.5.3. Lựa chọn hệ thống các bài tập vận dụng kiến thức phần quang hình học 77 2.5.4. Phân tích và sử dụng hệ thống bài tập phần quang hình học 77 ... tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 42 1.3.1.4. Vị trí của các bài tập vật lý trong dạy học vật lý * Vị trí: Giải bài tập vật lý là một phần của đa số các bài học”

Có thể bạn quan tâm

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ + HÌNH HỌC 11 NÂNG CAO

 • 5
 • 149
 • 9
“ ... P( - 8;4) d. S( - 4; - 8)[<br>]Cho đường thẳng d có phương trình 2x+y - 3 =0.Phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số k =2 biến d thành đường thẳng nào?a. 2x+y - 6=0 b. 2x+y+3 =0 c. 4x - 2y - 3 ... trình (x - 1)2 +(y+2)2 =4. Phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số k = - 2 biến (C) thành đường tròn nào?a. (x+2)2 +(y+4)2 =16 b. (x - 2)2 +(y - 4)2 =16 c. (x - 4)2 +(y - 2)2 =4 d.(x - 4)2 ... (x - 1)2 +(y+2)2 =4.Phép hợp thành của phép đối xứng trụcOy và phép tịnh tiến theo vr(2;1) biến (C) thành đường tròn nào?a. (x - 1)2 +(y - 1)2 =4 b. (x - 2)2 +(y - 6)2 =4 c. (x - 2)2”

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu Giáo án bài tập và thực hành 5 - Tin học 12 docx

 • 2
 • 818
 • 2
“ ... soạn 28 /10/ 2008Ngày giảng 31 /10/ 2008Tiết 21+22BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 51. Mục tiêu của bài giảng: - Về kiến thức: Hiểu khái niệm liên kết giữa các bảng và cách tạo CSDL gồm có nhiều bảng - Về ... bảng - Về thái độ: Hình thành ý thức tự giác, thao tác nhanh nhẹn, chính xác.2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: - Giáo viên: Giáo án, kiến thức, kĩ năng thuyết trình, giảng giải - Học sinh: ... lời.3. Nội dung bài giảng:3.1. Nội dung3.1.1. Hoạt động 1 (45 phút)3.1.1.1. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Chuẩn bị của giáo viên Chuẩn bị của học sinh - Hướng dẫn học sinh tạo CSDL”

Có thể bạn quan tâm

luận văn: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT MIỀN NÚI KHI DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT LÝ PHẦN “QUANG HÌNH HỌC ” VẬT LÝ LỚP 11 - NÂNG CAO docx

 • 177
 • 37
 • 0
“ ... triển tƣ duy cho học sinh. Bài tập 1.14, 1.15,1.16, 1.17 là bài tập rất thực tế, gần gũi với học sinh và khi giải bài tập này rèn luyện kỹ năng vẽ hình cho học sinh. Bài 1.19 là bài tập vận dụng ... toàn, các bài tập vận dụng các định luật chất khí, các bài tập điện học, quang học Các bài tập này đều có các bƣớc đặc trƣng riêng của nó. Ví dụ: Bài tập áp dụng định luật II Niutơn - Vẽ hình, ... tƣợng phản xạ toàn phần để giải bài tập. Các bài tập cơ bản trên là cơ sở để HS giải các bài tập phức hợp Từ bài 1.13 đến 1.23 là các bài tập tổng hợp, các bài tập này vận dụng công thức định”

Có thể bạn quan tâm

dạy giải bài tập về véc tơ trong hình học lớp 10

 • 29
 • 2
 • 6
“ ... quả học tập của học sinh lớp 10 chọn trường PTDT nội trú năm học 2 01 0-< /b> 2011, 2011 - 2012 và lớp 10 Hóa, Anh, Toán trong học lỳ I năm học 201 2-2 013.27 Dạy giải bài tập về VÉC TƠ trong hình học ... cứu3.1. Phương pháp giải bài tập hình học phẳng bằng phương pháp véc tơ3.2. Các bài tập hình học phẳng bằng phương pháp véc tơ hình học lớp 10 4. Phạm vi nghiên cứu Bài tập hình học phẳng bằng phương ... uuur.13APCBNM Dạy giải bài tập về VÉC TƠ trong hình học lớp 10 nhằm rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinhebooktoan.comChứng minh SQ ⊥ PR Bài 13: Bài 23-tr41-SBT-HH10-nâng caoCho hình vuông ABCD,”

Có thể bạn quan tâm

Bài tập Quan hệ vuông góc hình học không gian

 • 5
 • 76
 • 14
“ ... Tng đài t vn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 2 - NKIODACBSM//()()HK BDHK SAC HK AIBD SAC    Bài 3: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thoi tâm O, SA = SC, ... PEN-C: Môn Toán (Thy Lê Bá Trn Phng) Hàm s Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 4 - 1. BC  AB (gi thit ABCD là hình ... hc Luyn thi Quc gia PEN-C: Môn Toán (Thy Lê Bá Trn Phng) Hàm s Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 3 - Gii: a. Vì H”

Xem nhiều gần đây