Công cuộc cải tổ ở Liên Xô đã diễn ra như thế nào và kết quả cuối cùng ra sao?

Cập nhật: 08/01/2015

Công cuộc cải tổ ở Liên Xô đã diễn ra như thế nào và kết quả cuối cùng ra sao?

Có thể bạn quan tâm

Phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng dư . Trong bộ tư bản C.Mac đã phân tích như thế nào về phưng pháp sản xuất ra giá trị thặng dư

 • 13
 • 20
 • 0
“ ... sản, vì tổng số giá trị trớc lúc trao đổi cũng nh trong sau khi trao đổi đều không thay đổi mà chỉ có sự thay đổi trong việc phân phối giá trị giữa những ngời trao đổi mà thôi. Mác kết luận ... tố sản xuất đầu vào các nhà t bản khác cũng bán cao hơn giá trị nh vậy cái đ-ợc lợi khi bán sẽ bù cho cái thiệt hại khi mua. Cuối cùng vẫn không tìm thấy nguồn gốc sinh ra T.Nếu hàng ... bộ công nghệ vào trong quá trình sản 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Từ đó Mác kết luận: Hàng hoá - sức lao động là nguồn gốc tạo ra giá trị hơn thế”

Trong bối cảnh đó, tháng 3 - 1985, Goóc-ba-chốp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng.

Trong bối cảnh đó, tháng 3 - 1985, Goóc-ba-chốp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng, đề ra đường lối cải tổ. Cải tổ được tuyên bố như một cuộc cách mạng nhằm khắc phục những sai lầm thiếu sót trước đây, đưa đất nước thoát khỏi khủng hỏang và xây dựng một chủ nghĩa xã hội theo đúng bản chất và ý nghĩa nhân văn đích thực của nó. Nhưng do không có sự chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và thiếu một đường lối chiến lược toàn diện, nhất quán, nên công cuộc cải tổ nhanh chóng lâm vào tình trạng bị động, lúng túng, đầy khó khăn.
Mặc dù Ban lãnh đạo Liên Xô đã đưa ra nhiều phương án phát triển kinh tế nhưng lại chưa thực hiện được gì, nền kinh tế vẫn trượt dài trong khủng hỏang. Trước những khó khăn về kinh tế, những cái tổ về chính trị - xã hội lại được đẩy mạnh như thực hiện chế độ tổng thống tập trung mọi quyền lực, thực hiện chế độ đa nguyên về chính trị (tức nhiều đảng cùng tham gia công việc chính trị của đất nước), xoá bỏ chế độ một đảng (tức xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô), tuyên bố dân chủ và “công khai” mọi mặt.
Đất nước càng lún sâu vào khủng hoảng và rối loạn. Nhiều cuộc bãi công diễn ra, mâu thuẫn sắc tộc bùng nổ, nhiều nước cộng hoà đòi li khai, các tệ nạn xã hội gia tăng, các thế lực chống đối ráo riết kích động quần chúng...
Trong bối cảnh đó, ngày 19 - 8 - 1991 một số người lãnh đạo Đảng và Nhà nước Xô viết đã tiến hành đảo chính, lật đổ Tổng thống Goóc-ba-chốp. Nhưng cuộc đảo chính nhanh chóng thất bại và đã dần tới những hậu quả cực kì nghiêm trọng : Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động, Nhà nước Liên bang hầu như tê liệt, các nước cộng hoà đua nhau đòi độc lập và tách khỏi Liên bang. Sự tan rã của Liên bang Xô viết chỉ còn là vấn đề thời gian.
Ngày 21 - 12 - 1991, những người lãnh đạo 11 nước cộng hoà trong Liên bang Xô viết đã họp và kí kết hiệp định về giải tán Liên bang xô viết, thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (thường gọi tắt là SNG). Trong buổi tối giá lạnh ngày 25- 12- 1991, Goóc-ba-chốp tuyên bố từ chức tổng thống. Lá cờ Liên bang Xô viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống, đánh dấu sự chấm dứt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên bang Xô viết sau 74 năm tồn tại.

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu Tiểu luận “Phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng dư. Trong bộ tư bản C. Mác đã phân tích như thế nào về phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư” ppt

 • 15
 • 87
 • 1
“ ... vì tổng số giá trị trước lúc trao đổi cũng như trong sau khi trao đổi đều không thay đổi mà chỉ có sự thay đổi trong việc phân phối giá trị giữa những người trao đổi mà thôi. Mác kết ... tố sản xuất đầu vào các nhà tư bản khác cũng bán cao hơn giá trị như vậy cái được lợi khi bán sẽ bù cho cái thiệt hại khi mua. Cuối cùng vẫn không tìm thấy nguồn gốc sinh ra ∆T. Nếu ... ra bên ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm thuê sáng tạo ra bị nhà tư bản chiếm đoạt. Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư là quá trình sản xuất ra giá trị vượt khỏi điểm mà ở”

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu Đề Tài: “Phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng dư. Trong bộ tư bản C. Mác đã phân tích như thế nào về phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư” " pdf

 • 15
 • 17
 • 0
“ ... vì tổng số giá trị trước lúc trao đổi cũng như trong sau khi trao đổi đều không thay đổi mà chỉ có sự thay đổi trong việc phân phối giá trị giữa những người trao đổi mà thôi. Mác kết ... tố sản xuất đầu vào các nhà tư bản khác cũng bán cao hơn giá trị như vậy cái được lợi khi bán sẽ bù cho cái thiệt hại khi mua. Cuối cùng vẫn không tìm thấy nguồn gốc sinh ra ∆T. Nếu hàng ... ra bên ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm thuê sáng tạo ra bị nhà tư bản chiếm đoạt. Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư là quá trình sản xuất ra giá trị vượt khỏi điểm mà ở”

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu Tiểu luận: “Phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng dư. Trong bộ tư bản C. Mác đã phân tích như thế nào về phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư” ppt

 • 15
 • 76
 • 0
“ ... sản, vì tổng số giá trị trước lúctrao đổi cũng như trong sau khi trao đổi đều không thay đổi mà chỉ có sựthay đổi trong việc phân phối giá trị giữa những người trao đổi mà thôi. Mác kết luận ... yếu tố sản xuất đầu vào các nhà tư bản khác cũng bán cao hơn giá trị như vậy cái được lợi khi bán sẽ bù cho cái thiệt hại khi mua. Cuối cùng vẫnkhông tìm thấy nguồn gốc sinh ra ∆T.Nếu hàng ... dôi ra bên ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm thuê sáng tạo ra bị nhà tư bản chiếm đoạt.Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư là quá trình sản xuất ra giá trị vượt khỏiđiểm mà ở”

Có thể bạn quan tâm

LUẬN VĂN: Phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng dư. Trong bộ tư bản C. Mác đã phân tích như thế nào về phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư pptx

 • 13
 • 23
 • 0
“ ... vì tổng số giá trị trước lúc trao đổi cũng như trong sau khi trao đổi đều không thay đổi mà chỉ có sự thay đổi trong việc phân phối giá trị giữa những người trao đổi mà thôi. Mác kết ... tố sản xuất đầu vào các nhà tư bản khác cũng bán cao hơn giá trị như vậy cái được lợi khi bán sẽ bù cho cái thiệt hại khi mua. Cuối cùng vẫn không tìm thấy nguồn gốc sinh ra ∆T. Nếu hàng ... ra bên ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm thuê sáng tạo ra bị nhà tư bản chiếm đoạt. Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư là quá trình sản xuất ra giá trị vượt khỏi điểm mà ở”

Có thể bạn quan tâm

Hoàng đế Ashoka đã sống lại như thế nào? Và huyền bí văn hóa Ấn Độ 3 pot

 • 6
 • 9
 • 0
“ ... Piyadesi, đã đến thăm tôn thờ nơi đây bởi vì nơi đây, Đức Phật, nhà hiền triết của bộ tộc Sakyans, sinh ra. Vua đã làm một tượng đá cột đá dựng lên. đến Gugerat để tìm kiếm làm bản ... lòng đã khẩn cấp gởi người tới Girna để lấy thêm thông tin. Nhưng khi bản facsimile đến trụ sở Hội Á Châu thì Prinsep đã lên tàu một ngày trước đó trở về Anh để trị bệnh. Ông đã yếu sức ... cho bóng mát cho thú vật dân chúng, trẫm cũng trồng các vườn xoài. mổi khoảng cách 8 //krosas//, trẫm đã đào giếng xây những nhà nghỉ, nhiều chổ, trẫm đã ra lệnh làm các trạm”

Có thể bạn quan tâm

Hoàng đế Ashoka đã sống lại như thế nào? Và huyền bí văn hóa Ấn Độ 2 ppt

 • 6
 • 4
 • 0
“ ... Ashoka!. Vào năm 1915, một sắc lệnh nữa trên đá đã được tìm thấy trên đó có tên Ashoka, như thế sự xác nhận nhân vật Ashoka lịch sử đã được kiểm nhận hoàn toàn. Sau khi đã bị quên mất ... đã bị đuổi đi, 100,000 đã bị chết nhiều người đã mất (vì những lý do khác). Sau khi dân Kalingas đã bị chinh phục, thương quí của các thần linh đã hướng về Phật pháp, yêu quí Phật pháp ... cuộc chinh phục tốt nhất. cuộc chinh phục bằng Phật pháp đã đạt được vương quốc này, biên Trẫm chấp nhận thú tội về những lỗi lầm mà trẫm ôm mãi trong tim. Vào năm thứ 27 trong triều”

Xem nhiều gần đây